Shopping cart, 0.00 €0
Total cost: 0.00 €
back |

Credit

Filters

Credit

 

*Kinnitan, et käesolevas järelmaksu taotluses minu kohta käivad andmed on täielikud ja õiged. Taotlejana olen teadlik, minuga järelmaksu lepingu sõlmimise otsustamiseks edastatakse käesolevas taotluses toodud andmed Datagate OÜ-le, mistõttu annan Datagate OÜ-le nõusoleku minu kohta käivate andmete töötlemiseks ning vajadusel nende edastamiseks Datagate OÜ-ile. Kinnitan, et olen teadlik, et Datagate OÜ töötleb kõiki kliendiandmeid vastavalt Kliendiandmete Töötlemise Põhimõtetele.

 


Natalia Ivanova  

Financial director 


Leasing.

Credit lines. Financial reports. 

 


nataly@datagate.ee

+3726129422