You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ostukorv, 0.000
Hind kokku koos KM: 0.00

Inbank / EMTA Päring

Meie eesmärk Inbankis on pakkuda Sulle võimalikult kiiret, selget ja lihtsat teenust. Lubades meil teha päringu Maksu- ja Tolliametile, saame kiirendada Sinu taotluse krediidiotsuse tegemist. Ilma Maksu- ja Tolliameti päringuta palume Sul esitada viimase 6 kuu kontoväljavõtte.

Kasutame allpoolt toodud andmeid vaid krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil ning teeme päringu vaid krediiditaotluse menetlemise ajal. Sinu loal koostame päringu Maksu- ja Tolliametile nõusoleku andmisele eelneva 12 kuu kohta. Saad oma nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid oma soovist.

Päringu andmed:

  • Deklareeritud tulu (v.a tulu vara võõrandamisest)

  • Töötasu jm tööandjate väljamaksed (TSD alusel)

  • Töövõimetus-, töötuskindlustus- ja koondamishüvitised, pensionid, sissemaksed III pensionisambasse, kogumispensioni väljamaksed (TSD alusel)

  • Töötamise registrise tehtud kanded

  • Dividendid ja omakapitalist tehtud väljamaksed

  • Maksuvõlg alates 100 eurost.

Andmete töötlemise kohta Maksu- ja Tolliametis tutvu Andmetöötlustingimustega nende kodulehel. Küsimustes, mis puudutavad maksuandmeid pöörduge palun Maksu- ja Tolliameti poole infotelefonil 880 0811.

Sinu Inbank