You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ostukorv, 0.000
Hind kokku koos KM: 0.00

Privaatsuspoliitika ja küpsised

Privaatsuspoliitika

 

Kuidas me kasutame teie andmeid

 

Töötleme teie konto andmeid. Konto andmed võivad hõlmata teie nime ja e-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmed, mis meile registreerumisel esitate, samuti ka teie ostuajalugu. Hangime sellised andmed otse teilt. Töötleme teie konto andmeid selleks, et tagada meie veebilehe toimimine, pakkuda meie teenuseid, tagada meie veebilehe ja teenuste turvalisus ning suhelda teiega. Töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks, samuti ka meie seaduslik huvi, nimelt meie veebilehe ja teenuste jälgimine ning täiustamine.

 

Me töötleme meie veebilehel meie poolt teile teenuste pakkumisega seotud andmeid. Tehinguandmed võivad hõlmata teie kontaktandmeid, pangakonto andmeid ja tehingute üksikasju. Tehinguandmeid töödeldakse ostetud kauba tarnimiseks ja teenuste osutamiseks ning tehingute üle arvestuse pidamiseks. Töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks, samuti ka meie seaduslik huvi, nimelt meie veebilehe ja äritegevuse asjakohane haldamine.

 

Võime töödelda andmeid, mis on seotud teie poolt tarbijakrediidi saamiseks esitatud avaldusega. Järelmaksu andmed võivad hõlmata teie töösuhet, perekonnaseisu ja maksujõulisust puudutavaid andmed ning ka muid andmeid. Järelmaksu andmeid töödeldakse ainult tarbijakrediiti pakkuvate ettevõtetega ühendumiseks, kui teil on tarvis meilt ostetavate kaupade eest maksmiseks tarbijakrediiti kasutada, sest olete valinud järelmaksuvõimaluse. Töötlemise õiguslik alus on teie ja meie vahelise lepingu täitmine ja/või teie taotlusel meetmete võtmine sellise lepingu sõlmimiseks.

 

Võime töödelda andmeid, mida esitate meile registreerimiseks. (Kui olete nõus meie privaatsuspoliitikaga!) Sõnumiandmeid töötleme selleks, et saata teile asjakohaseid sõnumeid ja uudiskirju. Töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek. Kui oleme teile meie veebilehe kaudu juba kaupu müünud või teenuseid pakkunud ja te ei ole vastu, võime sõnumiandmeid töödelda ka meie seadusliku huvi alusel ehk kliendisuhete säilitamiseks ja parandamiseks.

 

Võime töödelda teie isikuandmeid, mida on kirjeldatud käesolevas teates, kui see on vajalik õigusnõuete täitmiseks või kaitsmiseks hoolimata sellest, kas need tekivad kohtu-, haldus- või muus kohtuvälises menetluses. Töötlemise õiguslik alus on meie seaduslik huvi, nimelt meie, teie ja kolmandate isikute seaduslike õiguste kaitsmine ja rakendamine.

 

TURUNDUSSÕNUMID

Kui te olete sellega nõustunud, saadame teile e-posti teel või tekstisõnumitena turundussõnumeid, et hoida teid kursis meie tegemistega ning aidata teil näha ja leida meie tooteid.

 

Datagate.ee turundussõnumite saamisest on võimalik igal ajal loobuda.

Selleks:

Klõpsake meie poolt teile saadetud meilis vastavat linki või võtke ühendust meiega info@datagate.ee

Seejärel värskendame vastavalt teie profiili, et teile ei saadetaks edaspidi turundussõnumeid.

 

Pange tähele, et kuna datagate.ee võrk koosneb paljudest erinevatest omavahel ühendatud teenustest, võib kõigi meie süsteemide värskendamiseks kuluda paar päeva, mistõttu võidakse teie palve töötlemise ajal teile saata uusi sõnumeid.

 

Isikuandmetega seoses on teil järgmised õigused:

  • õigus tutvuda isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame;
  • õigus paluda meil teie kohta säilitatavad andmed kustutada;
  • õigus piirata teie andmete töötlemist;
  • õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemise kohta;
  • õigus võtta nõusolek tagasi.

 

 

Küpsised

 

Selles Datagate OÜ registrikood 10345355, aadress Vana-Lõuna 19, 10134 Tallinn küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid Datagate Veebilehtedel (datagate.ee, blog.datagate.ee, supermicro.datagate.ee) kasutab.

 

1. Küpsised

 

1.1. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

 

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

 

• ajutised ehk sessioonipõhised küpsised – võimaldavad ühendada kasutaja tegevusi ühe ja sama veebilehitseja sirvimissessiooni jooksul ajutiselt, s.o veebilehitseja akna avamisest kuni selle sulgemiseni või kuni 72 tunni möödumiseni pärast viimast lehevaatamist;

 

• püsivad küpsised – salvestatakse kasutaja seadmele püsivalt küpsises määratletud ajaks ning aktiveeritakse iga kord, kui kasutaja külastab veebilehte, millelt küpsis paigaldati.

1.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

 

• esimese osapoole küpsised – pärinevad vaadatavalt veebilehelt. Veebilehed võivad nende küpsiste abil salvestada teavet, mida taaskasutatakse järgmisel korral, kui veebilehte külastatakse. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on esimese osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja (või ükskõik milline tema volitatud töötleja), kes haldab külastatavat veebilehte;

 

• kolmandate osapoolte küpsised – pärinevad näiteks teiste veebilehtede reklaamidelt, mis asuvad kasutaja poolt külastataval veebilehel. Isikuandmete töötlemise seisukohalt on kolmanda osapoole küpsise paigaldajaks vastutav töötleja, kes erineb külastatava veebilehe haldajast.

 

1.4. Küpsised võib sõltuvalt nende paigaldamise eesmärgist jagada:

• hädavajalikud küpsised – olulised veebilehtedel ringiliikumiseks, selle funktsioonide kasutamiseks ning kasutajate poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende küpsiste paigaldamiseta ei saa kasutajale veebilehte ja tema soovitud teenuseid osutada;

 

• statistilised küpsised – koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Kogutud informatsioon liidetakse ja anonümiseeritakse. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist;

 

• eelistuste küpsised – need küpsised võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks;

 

• reklaamiküpsised – need küpsised võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

 

2. Nõusolek

 

2.1. Datagate OÜ ei vaja Kasutajate nõusolekut hädavajalike küpsiste kasutamiseks, kuna ilma nendeta ei ole Veebilehe kasutamine võimalik. Ülejäänud küpsiste osas nõustub Kasutaja küpsiste paigaldamisega andes nõusoleku käesolevatele Tingimustele, mida Datagate OÜ küsib Kasutajatelt Veebilehtedel kuvatava bänneri kaudu. Eelistuste küpsistele annab Kasutaja nõusoleku vastavat eelistust valides.

 

3. Küpsiste seadmete muutmine veebilehitsejas

 

3.1. Datagate OÜ võimaldab kasutajatel hallata ise kõiki Kasutaja nõusoleku alusel kasutatavaid küpsiseid üksikult Veebilehe seadete vahendusel, kus Kasutajal on igal ajal võimalik kasutatavaid küpsiseid sisse ja välja lülitada. Eeltoodud reguleerimise võimalus ei kehti hädavajalike või muude küpsiste kohta, mille kasutamiseks ei ole vaja Kasutaja nõusolekut.

4. Küpsiste haldamise kohta oma veebilehitsejas saate täpsemat informatsiooni:

 

• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

• Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

 

• Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

 

• Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

 

TEIE ÕIGUSED

 

Selles teatise osas anname teile ülevaate teie andmekaitseseadustest tulenevatest õigustest. Kuna mõned nendest õigustest on keerukad, kirjeldame selles teatises ainult nende põhiaspekte. Oma õigustest täieliku ülevaate saamiseks soovitame teil tutvuda asjakohaste õigusaktidega ja järelevalveasutuste suunistega.

 

Isikuandmetega seoses on teil järgmised õigused:

õigus tutvuda isikuandmetega, mida me teie kohta säilitame;

õigus nõuda meilt teie kohta säilitatavate andmete parandamist, kui need sisaldavad vigu

õigus paluda meil teie kohta säilitatavad andmed kustutada;

õigus piirata teie andmete töötlemist;

õigus esitada vastuväiteid teie andmete töötlemise kohta;

õigus andmete ülekandmisele;

õigus esitada järelevalveasutusele kaebus;

õigus võtta nõusolek tagasi.

 

1. Õigus tutvuda enda andmetega. Teil on õigus saada kinnitust, kas me töötleme teie isikuandmeid või mitte ning nende töötlemise korral tutvuda vastavate isikuandmetega ja saada teatud lisateavet. Nimetatud lisateabe alla kuulub teave töötlemise eesmärkide, vastavate isikuandmete liikide ja andmete saajate kohta. Kui see ei mõjuta teiste isikute õigusi ja vabadusi, esitame teile teie isikuandmete koopia.

 

2. Õigus nõuda enda andmete parandamist. Teil on õigus nõuda enda isikuandmete parandamist, kui need sisaldavad vigu, ning arvestades andmete töötlemise eesmärke, nõuda enda mittetäielike isikuandmete täiendamist.

 

3. Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) vastavad isikuandmed ei ole enam vajalikud nende kogumise või töötlemise eesmärkide saavutamiseks; (ii) te võtate oma nõusoleku tagasi ja andmete töötlemiseks ei ole enam ühtki teist õiguslikku alust; (iii) te esitate kehtiva andmekaitseseaduse eeskirjade alusel vastuväite oma andmete töötlemisele; (iv) andmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil; või (v) teie isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult. Siiski esineb ka juhte, mil te ei saa seda õigust kasutada. Selliste erandite hulku kuuluvad juhud, mil teie andmete töötlemine on vajalik, näiteks: (i) sõna- ja teabevabaduse õiguse kasutamiseks; (ii) meie juriidiliste kohustuste täitmiseks; või (iii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

4. Teatud juhtudel on teil õigus piirata enda andmete töötlemist. See õigus kehtib näiteks juhul, kui: (i) te vaidlustate oma isikuandmete õigsuse; (ii) teie andmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei ole nende kustutamisega nõus; (iii) meil ei ole teie isikuandmeid enam vaja nende töötlemise eesmärkide saavutamiseks, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või (iv) te olete esitanud avaliku või õigustatud huvi alusel vastuväite enda andmete töötlemise kohta, kuni selle vastuväite õigsust kontrollitakse. Nimetatud alustel andmete töötlemise piiramise ajal on meil õigus jätkata teie isikuandmete säilitamist. Ka sellisel juhul aga töötleme teie andmeid ainult: (i) teie nõusolekul; (ii) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; (iii) teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitsmiseks; või (iv) kui seda õigustavad olulised avalikud huvid.

 

5. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse töötlemise kohta teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel, kui meie või kolmanda isiku õigustatud huvide kaitsmiseks. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui me ei suuda tõestada, et andmete töötlemine toimub mõjuvatel õigustatud põhjustel, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

 

6. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse otseturunduse eesmärgil töötlemise kohta. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise nimetatud eesmärgil.

 

7. Teil on õigus esitada vastuväiteid teie isikuandmete meiepoolse teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil töötlemise kohta. Sellise vastuväite esitamise korral lõpetame teie isikuandmete töötlemise, kui see ei ole vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks.

 

8. Õigus andmete ülekandmisele. Kui teie isikuandmete meiepoolse töötlemise seaduslik alus on:

b. lepingu täitmine või teie palutud toimingute tegemine enne lepingu sõlmimist, on teil õigus saada meilt oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. See õigus ei kehti aga juhul, kui see kahjustaks teiste õigusi ja vabadusi. Siiski ei ole teil võimalik sellist õigust rakendada, kui see kahjustab teiste isikute õigusi ja vabadusi.

9. Kui teie arvates rikume teie isikuandmete töötlemisel andmekaitsealast õigust, on teil seaduslik õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, aadressil Väike-Ameerika 19, www.aki.ee, või muule teie elukoha, töökoha või väidetava rikkumise asukoha järelevalveasutusele.

 

Kui teie isikuandmete meiepoolseks töötlemiseks annab seadusliku aluse teie nõusolek, on teil igal ajal õigus oma nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist toimunud andmete töötlemise seaduslikkust.