You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ostukorv, 0.000
Hind kokku koos KM: 0.00

Ostu kindlustus ja laiendatud garantii

See infodokument sisaldab teavet kindlustustoote – Ostukindlustuse - kohta. See dokument ei kajasta konkreetse Ostukindlustuse lepingutingimusi ega ei ole kindlustuslepingu osa. Põhjalikku Ostukindlustuse kindlustuseelset ja kindlustuslepinguga seotud teave on avaldatud teistes dokumentides: ADB „Compensa Vienna Insurance Group" Kindlustusliigi eeskirjas (Ostukindlustuse eeskirjas, mis on kinnitatud 23.05.2017 Juhatuse istungil ja mis kehtivad alates 01.06.2017), kindlustuspakkumises, kindlustuslepingus ning selle lisades.

Milline on selle kindlustuse liik?

Kestvuskaupade (ostude) kindlustamine välise toime eest, sh sissemurdmisega vargus ja/või röövimine ning sisemised garantiirikked pärast tootja antud garantiiaja lõppemist.

Täpne teave on esitatud kindlustustoote eeskirjas ja/või kindlustuspakkumises ja/või kindlustustunnistusel ning nende lisades.