You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ostukorv, 0.000
Hind kokku koos KM: 0.00

Pretensiooni esitamine

Pretensioonide esitamise aeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halveneb veelgi Toote seisukorda. Tootega palume tuua kasutamisjuhend, pakend, installeerimise CD või disketid, lisaseadmed ja kaablid.

 

Pretensioonide esitamise aja jooksul Datagate teostab toote tasuta remondi. Kui toote ei ole võimalik remontida, siis see asendatakse samaväärse tootega. Kui toote asendamine ei ole võimalik, tagastab kaupleja ostjale toote eest makstud raha. Garantiiremondis olevatele seadmetele remondi ajaks asendusseadet ei väljastata.

 

Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb pöörduda Datagate OÜ garantiiosakonna, helistada numbrile 6129-441 (E-R 9:00-17:00) või saada e-maili aadrssile support(@)datagate.ee. Datagate ei vastuta anmete säilimise eest, samuti kui garantiiremondi käigus kahjustatakse või vigastatakse arvutis olevaid andmeid või tarkvara, välja arvatud kui kahju tekkis Datagate OÜ raske hooletuse või tahtluse tõttu. Andmetest varukoopiate tegemine on ostja kohustus.

 

Datagate ei pea kõrvaldama pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid, kui tooted on: Kulumaterjalid. Tooted, millelt on eemaldatud või vahetatud: tootjatehase seerianumber, tootjatehase garantiikleebis või tootjatehase garantiiplomm.

Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud:

 

  • juhuslikust või tahtlikust vigastamisest või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu, temperatuuri jne. poolt;
  • ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumisel seadme elektroonika kahjustused, mittekorras pistikupesas juhtmepistiku sulamine, jne.);
  • mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud teenindusest või modifikatsioonist, mida on teostanud DataGate poolt mittevolitatud isik;
  • seadmete väärast kasutamisest;
  • loodusõnnestustel;
  • liikuvate mehaaniliste osade kulumine;
  • defektiga CD-toorikude, CD-plaadide ja disketide kasutamisest või CD-toorikude, CD-plaadide ja disketide purunemine.
  • arvutiviiruste poolt.

 

Protsessorite, emaplaatide, videokaartide, toiteplokkide ja muu komponentide tootjal on õigus garantiist keelduda, kui garantiiperioodil on toode kasutatud mitteotstarbekalt: ülekiirendamine/klokkimine (ehk "Overclocking"), krüptoraha kaevandamine (ehk cryptocurrency "mining"), pikaajalise (>8x5 tundi) ja/või suure koormuse all (>95-99%) toode perioodiline ekspluateerimine ja teised põhjused, mille alusel tootja ametlik hoolduskeskus või sertifitseeritud garantiiteostaja võiks tuvastada defekti ja vormistada kasutamisreeglite rikkumise eest tehnilise ekspertiisi akti. Tegemist on tarbija klassi (ehk "consumer" klassi) toode kategooriaga.

 

Lisaks pretensiooni esitamise õigusest tulenevatele õigustele on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused

 

 


 Vadim Šapovalov  

Garantiiosakonna juhataja  

 

Garantiiteenindus

Lisatööd tehnilises osakonnas

Teeninduskeskustega suhtlemine

 

support@datagate.ee

+3726129441