You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ostukorv, 0.000
Hind kokku koos KM: 0.00

ISO 9001 Sertifikaat

http://www.iso.org

 

Standart ISO 9001 on üks rangematest paika pandud nõuetest kõikide toodete tootmise etappidele, projekteerimisele, töötlusele, montaažile ja teenindamisele; loetakse kõige ulatuslikumaks kõikidest kvaliteedi tagamise mudeleist...


Kvaliteet on hinnast kõrgem!

Firma DATAGATE toodab arvutitehnikat juba üle 20 aasta ja on tõestanud ennast Eesti Infotehnoloogia turul nagu üks juhtivatest tootjatest, spetsialiseerudes uuematel tehnoloogiatel, mida näitab ka firma reitingu pidev tõusmine.

DATAGATE tooted on kuulsad oma töökindluse ja vastupidavusega, need on: personaalarvutid, võimsad serverid ja töökindlad võrgulahendused.

DATAGATE uueks eduks sai Kvaliteedisüsteemi Sertifikaat ISO 9001 See sertifikaat anti välja 19. detsembril 2002.a.
Ta kinnitab, et:

 1. kõik DATAGATE tootmine on seotud maailma kvaliteedi standardiga ISO 9001.
 2. arvutid, serverid ja võrgulahendused toodetakse tööstustes vastavalt kõige karmimatele standardite nõuetele.

ISO (International Standards Organization – Rahvusvaheline Standardite Organisatsioon ) määrab ettevõtte juhtimise standardid, mis on vastuvõetud terves maailmas. Ainult need toodete ja teenuste osutujad, kes täidavad nende standardite rangemaid nõudeid, saavad ISO süsteemi sertifikaadi.

Kvaliteedi standardite seeria ISO 9001 esmajärjekorras kaitseb tarbijat mittekvaliteetse toodete eest, reglementeerib nõudeid, mis on esitatud ülemaailmsele toodangule. Standart ISO 9001 on üks rangematest paika pandud nõuetest kõikide toodete tootmise etappidele, projekteerimisele, töötlusele, montaažile ja teenindamisele; loetakse kõige ulatuslikumaks kõikidest kvaliteedi tagamise mudeleist. Kvaliteedi tagamise ISO 9001 laieneb kõikidele tegevusvaldkondadele: sisseost, hoiustamine, projekteerimine, tootmine, kohaletoimetamine ja hooldus peale müüki.

Sertifikaadi saamine tõendab seda, et tootmise kvaliteedi süsteemi kontroll firmas DATAGATE vastab rahvusvahelistele standarditele.

DATAGATE'le on omane pakkuda klientidele kõrge kvaliteediga DATAGATE arvuteid, servereid  ja võrgu lahendusi konkureeriva hinnaga.

 

ETTEVÕTTE DATAGATE OÜ PÕHITEGEVUSALAD

 • Personaalarvutite tootmine, müük ja remont;
 • Serverilahenduste projekteerimine, müük ja paigaldus;
 • Arvutite komplekteerivate osade ja aksessuaaride müük;
 • Kontoritehnika müük;
 • Arvutivõrgu lahenduste projektijuhtimine;
 • Serverite ja serverilahenduste installimise, hoolduse ja garantiiremondi projektijuhtimine.

 

ETTEVÕTTE KVALITEEDIPOLIITIKA

Kvaliteedipoliitika on aluseks rahvusvaheliste standardite ISO 9001 sätetele vastava Datagate OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi toimimisel ja täiustamisel.

Datagate OÜ eesmärgid:

 • toodete tootmine, mis vastavad täielikult iga tarbija nõuetele;
 • kvaliteedijuhtimissüsteemi loomine ja pidev täiustamine;
 • strateegiline ja operatiivne turunduse planeerimine kui vahend klientide praeguste ja tulevaste vajaduste väljaselgitamiseks ning nende ootuste ületamiseks;
 • valmistatud toodete müügiturgude säilitamine ja laiendamine;
 • tootmise efektiivsuse suurendamine ja kulude vähendamine;
 • toodete kvaliteedinäitajate stabiilsuse tagamine;
 • kahjulike keskkonnamõjude vähendamine.

Põhiprintsiibid eesmärkide saavutamiseks:

 • kliendile orienteeritus;
 • juhtimine ja juhtimisvastutus;
 • meie ettevõtte kõigi divisjonide eesmärkide ühtsus;
 • kõigi töötajate koolitamine, tööl käimine ja kõigi võimete kasutamine;
 • protsessikeskne lähenemine tegevuste ja ressursside haldamisel;
 • omavahel seotud protsesside kui süsteemi juhtimine;
 • ettevõtte kui terviku pidev parendamine;
 • andmete ja teabe analüüsil põhinev otsuste tegemine;
 • kasulike suhete loomine tarnijate ja kõigi huvitatud isikutega.

Kvaliteedipoliitika rakendamise eest vastutab kogu Datagate OÜ personal, kavatseb rangelt järgida kehtestatud põhimõtteid.